INFO BOX

arr3KATALÓG VOZIDIELAUTOPOŤAHY ŠITÉ NA MIERU PONÚKAME NA NASLEDOVNÉ VOZIDLÁ: Priebežne aktualizovaný zoznam. Ak... arr3AKCIOVÉ CENY AUTOPOŤAHOV - Jún 2024 (kliknite sem)!AKCIA! Absolútny pád cien v júni na všetky materiály na autopoťahy najmä pre osobné autá už od 49... arr3ZJEDNAJTE SI CENU AUTOPOŤAHOV (kliknite sem)ZJEDNAJTE SI CENU !!! Považujete sa za šikovného? Ak áno, zjednajte si cenu u nás a veľa... arr3NONSTOP KONTAKTYPre stále sa zvyšujúci záujem o autopoťahy z našej produkcie sme pre Vás zriadili ďalšíu už druhú... arr3,...

KONTAKTY

NONSTOP PRÍJEM OBJEDNÁVOK
NONSTOP INFORMÁCIE
0948 051 079 (24h denne 7 dní)
0907 537 977 (24h denne 7 dní)
obchod@potahy.sk

ANKETA


KONTAKT a INFORMÁCIE » Obchodné podmienky
AUTOPOŤAHY - obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky firmy MIZA Shop s.r.o.

upravujúce vzťahy firmy MIZA Shop s.r.o. (predávajúceho) a kupujúceho

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej náležitosti

a, za kúpnu zmluvu sa považuje záväzný objednávkový formulár (ďalej len „objednávka“) vyplnený školeným predajcom firmy MIZA Shop s.r.o. na predajnom mieste alebo vyplnený kupujúcim v internetovom obchode firmy MIZA Shop s.r.o. so súčinnosťou kupujúceho a na základe informácií od kupujúceho. Predmetom objednávky sú autopoťahy. Kupujúci udáva fakty a údaje o svojom vozidle na základe otázok predajcu. Kupujúci je povinný skontrolovať vyplnenú objednávku a svojim podpisom alebo elektronickým odoslaním potvrdí pravdivosť udaných faktov a údajov. Kupujúci obdrží na predajnom mieste od predávajúceho kópiu objednávky.

 

Kupujúci je povinný pri objednávke na predajnom mieste zložiť finančnú zálohu. Suma finančnej zálohy sa viaže na ústnu dohodu medzi predajcom firmy MIZA Shop s.r.o. a kupujúcim, avšak suma finančnej zálohy nesmie byť menej ako 20 eur. Pri objednávke cez internetový obchod firmy MIZA Shop s.r.o. sa za kúpnu zmluvu považuje vyplnený a elektronicky odoslaný objednávkový formulár. Pri objednávke cez internetový obchod firmy MIZA Shop s.r.o. sa finančná záloha za autopoťahy nevyžaduje. Finančná záloha v plnej cene výrobku (t.j. platba vopred) pri objednávke cez internetový obchod www.potahy.sk sa vyžaduje pri ostatných autodoplnkoch (napr. autokoberce, autorohože, vane do kufra, poťahy na volant a pod.).

 

b, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy pristupujú predávajúci a kupujúci v dobrej viere. Predávajúci prehlasuje, že ponúka autopoťahy na základe rozmerov sedadiel (šírka, dĺžka, výška, hrúbka, nie však anatómia) odobratých z vozidiel v základnej výbave, ktoré boli na územie Slovenskej republiky dovezené prostredníctvom oficiálneho importéra jednotlivých značiek vozidiel. Autopoťahy nie je možné v žiadnom prípade chápať ako výmenu pôvodného poťahového materiálu sedadiel alebo autočalúnenie. Pojem autopoťahy znamená nasledovné – ide o textilný výrobok, vrstvu textilného materiálu, ktorá sa natiahne a upevní na jednotlivé časti sedadiel a slúži na ochranu alebo dekoráciu povodných sedadiel. Základná sada autopoťahov obsahuje poťahy na sedacie a operadlové časti sedadiel, poťahy na hlavové opierky ( v internetovom obchode za poplatok).

 

c, fakty a údaje uvedené v kúpnej zmluve je možné upraviť resp. zmeniť v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy priamo na predajnom mieste u predajcu firmy MIZA Shop s.r.o. do uzatvorenia predajného miesta podľa otváracích hodín. Fakty a údaje uvedené v kúpnej zmluve je tiež možné upraviť resp. zmeniť najneskôr nasledujúci pracovný deň od 7:00h do 8:00h telefonicky na zákazníckej linke firmy MIZA Shop s.r.o. Telefonický kontakt je uvedený na objednávke. Pri objednávke prostredníctvom internetového obchodu firmy MIZA Shop s.r.o. je možné upraviť resp. zmeniť fakty a údaje do 23:59h príslušného kalendárneho dňa na telefónnej linke, ktorej číslo je uvedené na internetovej stránke firmy MIZA Shop s.r.o.

 

d, ak si kupujúci nie je istý v jednom alebo viacerých faktoch a údajoch uvedených v objednávke, po ústnom dohovore s predajcom firmy MIZA Shop s.r.o. sa do objednávky do príslušnej kolonky uvedie symbol „?“. Na základe uvedenia symbolu „?“ v objednávke bude predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky pre doplnenie faktov a údajov do objednávky.

 

e, predávajúci poskytuje kupujúcemu informácie o názve spoločnosti, sídle, IČO, IČ DPH:

 

Názov spoločnosti: MIZA Shop s.r.o., sídlo: Košická cesta 1935, 979 01 Rimavská Sobota,

 

IČO: 51170752

IČ DPH: SK2120633361

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj , Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 , tel. č.: 048/412 49 69

f, ukážky materiálov a vzorkovník materiálov, ktoré sú vystavené na predajnom mieste slúžia kupujúcemu ako pomocka pri výbere vhodného typu materiálu. Ukážky vystavené na predajnom mieste nie sú hotovými výrobkami, slúžia len na prezentáciu Ukážky materiálov v internetovom obchode firmy MIZA Shop s.r.o. slúžia ako pomôcka pri výbere výrobku, nemusia sa absolútne zhodovať s reálnou farebnosťou z dovodu odlišného nastavenia parametrov na elektronickom zariadení kupujúceho. Predávajúci na základe výberu kupujúceho zhotoví výrobok. Kupujúci nesie zodpovednosť za výber výrobku. Pokiaľ si kupujúci zvolí nevhodný výrobok pre svoju potrebu, prípadne predávajúcemu pri objednávke zamlčí podstatné fakty a údaje ako napr. športové sedadlá, sedadlá z iného vozidla, špeciálna úprava a výbava sedadiel, vozidlo importované z iného trhu atď., predávajúci nenesie zodpovednosť za nevhodnú voľbu. Kupujúci pri výbere výrobku berie ohľad na účel a použitie výrobku, jeho predpokladanú životnosť podľa druhu záťaže na výrobok, prostredie, v akom sa výrobok používa, možnosti a vlastnosti textilných materiálov. Predávajúci ponúka výrobky z jednotlivých textilných materiálov, ktorých farebné odtiene a vzory sa v istých prípadoch možu prípustne líšiť od vystavených ukážok a vzoriek, jedná sa najmä o odlišné vnímanie vzoru materiálu pod umelým a prirodzeným svetlom. Predávajúci si vyhradzuje na základe dohody právo ponúknuť kupujúcemu alternatívny materiál.

 

g, predávajúci má právo odmietnuť plnenie objednávky bez uvedenia dovodu. Kupujúcemu bude v tomto prípade vrátená finančná záloha v plnej výške. .

h, predávajúci neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej strane a bude dbať o ochranu osobných údajov. .

 

2. Dodanie výrobku a platba

 

a, predávajúci dodá hotový výrobok kupujúcemu v lehote tridsať pracovných dní od objednania výrobku. Predávajúci buda dbať o to, aby objednaný výrobok bol v čo najkratšej lehote dodaný kupujúcemu. uvedenej doby odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonický kupujúceho a dohodne ďalší postup.

 

b, pri osobnom prevzatí doručí predávajúci predmet objednávky na predajné miesto do mesta, v ktorom kupujúci výrobok objednal. Kupujúci bude vyzvaný formou SMS k prevzatiu hotového výrobku. Predajca firmy MIZA Shop s.r.o. po prijatí platby za hotový  výrobok po odrátaní finančnej zálohy vydá kupujúcemu hotový výrobok. Kupujúci je povinný prevziať hotový výrobok do 4 kalendárnych dní od výzvy k jeho prevzatiu. Súčasťou balenia hotového výrobku je sada autopoťahov podľa objednávky, kópia objednávky a daňový doklad o kúpe výrobku.

 

c, pri doručení hotového výrobku dobierkou sa hotový výrobok doručí kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo iným prepravcom zásielok. Náklady na doručenie hotového výrobku dobierkou tj. poštovné a balné v sume 19 EUR znáša kupujúci.

 

d, kupujúcemu, ktorý si objednal výrobok prostredníctvom internetového obchodu firmy MIZA Shop s.r.o. sa hotový výrobok doručí dobierkou, pričom náklady na doručenie hotového výrobku tj. poštovné a balné v sume 19 eur znáša kupujúci.

 

3. Montáž výrobku

 

a, predávajúci neponúka službu montáže výrobku, a to z dovodu, že daný typ výrobku nevyžaduje odbornú montáž. Kupujúci može o montáž v prípade osobnej potreby požiadať aj tretiu stranu, pričom predávajúci nenesie zodpovednosť za náklady s tým spojené.

b, montáž výrobku trvá približne 60 až 120 minút a skladá sa z nasledujúcich krokov:

- priradenie jednotlivých dielov výrobku ku správnej časti sedadla

- natiahnutie jednotlivých dielov výrobku na správnu časť sedadla

- upevnenie jednotlivých dielov výrobku na správnu časť sedadla pomocou šnúr, gúm, suchých zipsov a hákov, ktoré sú súčasťou balenia výrobku

c, predávajúci neodporúča demontovať výrobok počas jeho životnosti

4. Záruka a reklamačné podmienky

a, predávajúci poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov odo dňa predaja, pričom výrobca neručí za vady spôsobené nevhodnou montážou, opotrebovaním materiálu, nedodržaním účelu použitia výrobku. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný závadu odstrániť, alebo vymeniť výrobok alebo jeho časť za nový.

b, kupujúci má právo osobne alebo poštou reklamovať tovar zakúpený od predávajúceho. Miestami pre príjmanie reklamácií podaných osobne sú predajné miesta firmy MIZAAutopoťahy s.r.o., pre príjmanie reklamácií podaných poštou platí adresa sídla spoločnosti: MIZA Shop s.r.o., Košická cesta 1935, 979 01 Rimavská Sobota. Výrobok zakúpený prostredníctvom internetového obchodu firmy Autopoťahy s.r.o. je možné reklamovať osobne na predajnom mieste firmy MIZA Shop s.r.o. , alebo poštou na adresu sídla spoločnosti. Pri reklamovaní výrobku poštou je kupujúci povinný telefonicky oznámiť tento spôsob reklamácie predávajúcemu na zákaznícku linku. Reklamovaný výrobok posudzuje predávajúci v sídle spoločnosti, nikdy nie na predajnom mieste. V prípade, keď pri reklamácií a posudzovaní jej oprávnenosti predávajúci zistí potrebu fyzicky porovnať reklamovaný výrobok, alebo jeho časť so sedadlami vozidla kupujúceho, predávajúci vyšle ku vozidlu kupujúceho mobilnú pracovnú jednotku. Miesto a čas stretnutia sa určí po dohode oboch strán.

c, kupujúci sa pri reklamácii musí preukázať platným dokladom o kúpe. Nie je nutné reklamovať výrobok ako celok, je možné reklamovať aj jeho časť. Náklady spojené s reklamovaním výrobku, a to doprava výrobku od kupujúceho na predajné miesto, alebo do sídla spoločnosti MIZA Shop s.r.o. znáša kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie znáša náklady spojené s dopravou výrobku zo sídla spoločnosti na predajné miesto, alebo poštovú adresu kupujúceho predávajúci.

d, uplatnenie reklamácie nie je možné v nasledovných prípadoch_

- po uplynutí záručnej doby

- pri nadmernom zaťažení, používaní a znečisťovaní výrobku

- pri nevhodnej voľbe typu výrobku

- pri neochote oboznámiť predávajúceho s dôvodom reklamácie

 

e, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (zákon 102/2014 o Ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku): máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, pri uplatnení tohto práva nás informujte jednoznačným vyhlásením (poštou,faxom,mailom) na sídlo spoločnosti, po odstúpení Vám vrátime kúpnu cenu tovaru a zaplatíme dopravu tovaru k Vám, kúpna cena bude vrátená do 14 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy, platba za tovar vrátená aź po doručení tovaru na sídlo spoločnosti (alebo preukázať odoslanie), náklady na doručenie tovaru do spoločnosti znáša kupujúci.

5. Doležité informácie

 

 

 

a, zákaznícka linka: 0948 503 991 (v pracovné dni od 7:00 do 14:00)

 

b, adresa internetového obchodu: www.potahy.sk

Alternátivne rie

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

- Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

OSOBNÉ ÚDAJE

- Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 2. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 3. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Obchodné podmienky platné od 1.1.2022

 

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, a že s týmito súhlasí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie!

Upozorňujeme, že tovar, ktorý ste dostali, nesmiete používať pred rozhodnutím zrušiť svoj nákup. Právo na odstúpenie od zmluvy neexistuje preto, aby ste ho mohli 14 dní bezplatne používať!

 

Výnimky v prípade niektorých výrobkov

14-dňová lehota na zváženie sa neuplatňuje na:

 • tovar vyrobený na objednávku alebo jasne personalizovaný tovar (napr. výrobok na mieru), výrobok môžete kedykoľvek reklamovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy
Oznam o odstúpení zmluvy na tovar: *
Dátum objednávky/prevzatia tovaru: *
Meno a adresa zákazníka: *
Dátum odstúpenia od zmluvy: *
 
MTkxYT